Uotilan tila

  • Hauvolankuja 2
  • P. +358 (0)44 0744940 tai +358 (0)2 674 4940
  • Avoinna tilauksesta huhti-joulukuussa.
  • simo.uotila@dnainternet.net
  • uotilantila.fi

Tätä päivää ja mennyttä

Kokemäenjoen kulttuurimaisemassa Satakunnan sydämessä sijaitsevalla Uotilan tilalla nykyiset isännät viljelevät samoja peltoja, joita heidän esi-isänsä ovat viljelleet jo vuodesta 1604 alkaen. Tila on nykyisin myös matkailutila, johon voitte tulla tutustumaan.