Satakuntalainen matkailu ostettavaan muotoon!

Satakuntalainen matkailu ostettavaan muotoon!

16.9.2020

Satakunnan Matkailuyrittäjät saivat nykyisen matkailuhankkeensa lisäksi uuden hankkeen. Rahoitusta saatiin Satakuntaliitolta ja hanke kytkeytyy koronaviruspandemian Satakunnan kehitykselle aiheuttamien vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Hanke kestää 31.5.2021 asti.

Päätavoitteena on saattaa satakuntalaiset matkailupalvelut ja -kohteet helposti saataville ja digitaaliseen muotoon yhtenäisen myynti- ja jakelukanavan avulla. Lisäksi hankkeessa markkinoidaan Satakuntaa kotimaisena matkailukohteena ja edistetään lähimatkailua.

Kohderyhminä hankkeessa ovat Satakunnan kaikki matkailuyrittäjät ja -kohteen sekä muut matkailutoimijat kokoon, sijaintiin tai taustaan katsomatta.

Tähän hankkeeseen kannattaa kaikkien satakuntalaisten matkailutoimijoiden lähteä mukaan. Edistetään yhdessä satakuntalaista matkailua ja suositaan lähimatkailua!

 

Matkailullisin terveisin

Terja Wahlberg

projektipäällikkö

Matkalle Satakuntaan – Visit Satakunta